تعرفه خدمات

تعرفه خدمات

مکالمه :


رديف

مکالمه

تعرفه هر دقيقه 

مکالمه (ريال)

1

تله کیش به تله کیش و تلفن ثابت  کیش

599

2

تله کیش به همراه اول، ایرانسل یا رایتل

625

  • معیار محاسبه تعرفه یک تماس بر اساس ثانیه می باشد، بعنوان مثال هزینه یک تماس ۳۰ ثانیه ای تله کیش به تلفن ثابت برابر ۲۹۹.۵ ریال خواهد بود.


سایر خدمات:

نوع سرویس

تعرفه

پیام کوتاهSMS

پیام کوتاه فارسی :89 ریال به ازای هرپارت

پیام کوتاه انگلیسی : 222 ریال به ازای هر پارت

تعرفه ( ریال )

 خدمات اپراتوری

ردیف

25000

تغییر آدرس 

1

200000

تغییر نام (تغییر مالکیت) 

2

100000

تعویض سیم کارت

3

35000

وصل بدهی

4

35000

وصل تقاضای مشترک

5

رایگان

نمایشگر (Clip)

6

35000

محدودیت مکالمات خروجی

7

5000

محدودیت مکالمات ورودی

8

50000

فاکس ودیتا

9

35000

چاپ ریزمکالمات به ازای هر ماه

10


ارسال پیامک تبلیغاتی: 


تعداد بسته

قیمت واحد (ریال)

قیمت نهایی قابل پرداخت 

( ریال)

مدت استفاده

1

3,000,000

3,000,000

یک سال از تاریخ خرید بسته

2

2,500,000

5,000,000

3

2,100,000

6,300,000

10

2,000,000

20,000,000

11

1,900,000

20,900,000

12

1,800,000

21,600,000

50

1,600,000

80,000,000