راهنمای سیم کارت

راهنمای سیم کارت

اطلاعیه مهم:

" به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک،شرکت تله کیش از فعال نمودن بیش از ۱۰ سیم کارت ثبت نام شده به ازای هر مشترک معذور می باشد. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید"

نحوه ارائه خدمات :

شرکت تله کیش در راستای تکریم ارباب رجوع نسبت به ارائه خدمات بهینه وتوسعه سرویس دهی به مشترکین به روشهای ذیل اقدام می نماید :

۱.حضوری :

1.1. واحد امور مشتریان

مشترکین تلفن همراه جهت دریافت خدمات زیر می توانند به واحد امور مشتریان شرکت تله کیش مراجعه نمایند.

1. ثبت نام سیم کارت

2. تغییرمالکیت (تغییرنام )

3. اعلام مفقودی ودریافت سیم کارت جدید

4. تغییرآدرس

5. تعویض سیم کارت (قدیمی و سوخته )

6. قطع و وصل سرویس ویژه

7. قطع و وصل تقاضای مشترک

8. صدورصورتحساب (پایان دوره ،افزایش بستانکاری)

9. اصلاح آدرس

10. وصل بدهی (پایان دوره )

11. دریافت ریزمکالمات

12.  بررسی صورتحساب(اشتباه پرداختی)

13. تنظیمات اینترنت

2.2. واحد فروش

مشترکین تلفن همراه جهت دریافت خدمات زیر می توانند به واحد فروش شرکت تله کیش مراجعه نمایند.

  • خرید سیم کارت

  • ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی

  • قطع پیامک تبلیغاتی

۲.غیرحضوری

- خرید سیم کارت

ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی

سیم کارت های دایمی :

متقاضیان پس از انجام مراحل ثبت نام و دریافت سیم کارت به عنوان مشترک شناخته شده ودرپایان دوره یک ماهه برای ایشان صورتحساب صادرمی گردد.

درصورت عدم استفاده از سیم کارت نیزهزینه ­های آبونمان، خدمات ویژه درصورتحساب دوره منظور می­ گردد.

اطلاعات مکالمات مشترک

این بخش حاوی اطلاعات زیرمی باشد:

1.آبونمان :برای مشترکین از زمان دایری تلفن همراه ،علی­رغم آنکه ازسیم کارت خوداستفاده نموده یا آن را برای مدتی بلااستفاده نگهداری نمایند مبلغ ۶۳۰۰ ريال ماهیانه بابت آبونمان(هزینه اشتراک) درصورتحساب ایشان منظور می گردد.

2.شهری(کارکرد) :شامل مکالمات عادی مشترکین می­باشد .

3.بین شهری : شامل مکالمات مشترکین با دیگر اپراتورها می­باشد .

4.خارج ازکشور :هزینه تماس مشترکین ازمبدا به کشورهای دیگر

5.رومینگ بین الملل :چنانچه مشترکین ازسیم کارت خود درخارج ازایران و دریکی ازکشورهایی که قرارداد رومینگ با ایران دارد استفاده نمایند، صورتحساب ایشان دارای هزینه رومینگ بین الملل خواهد بود.

6.پیام کوتاه :مبالغ مربوط به ارسال پیام کوتاه .

7.هزینه ها :مبالغ مربوط به انجام خدماتی ازقبیل تغییرآدرس ،تغییر نام ، تعویض سیم کارت و.... می باشد.

8.صورتحساب این دوره :مبلغ مندرج دراین قسمت مجموع تمامی اقلام ذکرشده بالا می باشد.

9.رومینگ داخلی: چنانچه مشترکین ازسیم کارت خود درخارج ازجزیره کیش استفاده نمایند، 15% به مبلغ مکالمات وی اضافه می گردد.

10.بدهی پیشین :بدهی دوره های قبل صورتحساب مشترک که وصولی مبلغ صورتحساب درسیستم ثبت نشده باشد.

11.بستانکاری پیشین صورتحساب :مشترک به دلیل انجام اصلاحات، پرداخت مجدد صورتحساب، پرداخت اشتباه صورتحساب یک مشترک توسط سایرمشترکین، دارای مبلغی به عنوان بستانکارخواهد شد.

12.کسر مبلغ ۱۰۰۰ ریال :این مقداربرای رندشدن مبلغ قابل پرداخت ازمجموع اقلام قابل پرداخت کسرمی­گردد.

13.مبلغ قابل پرداخت :مبلغی که باتوجه به بدهی وبستانکاری پیشین وکارکرد دوره جاری، بایستی توسط مشترکین پرداخت شود.

انواع سیم کارت دایمی :

-سیم کارت دایمی با پیش شماره 769 : وهزینه ثبت نام سیم کارت رنج معمولی آن 3500000ريال می باشد که بسته به رنج شماره موردنظر مبلغ آن افزایش می یابد.

-سیم کارت دایمی با پیش شماره 768 : وهزینه ثبت نام سیم کارت رنج معمولی آن 1900000ريال می باشد که بسته به رنج شماره موردنظر ، مبلغ آن افزایش می یابد.

پوشش شبکه :

-داخل کشور:محدوده تحت پوشش شرکت تله کیش در سراسرکشور می باشد.