بسته های اینترنت(سرعت بدون مرز)

بسته های اینترنت(سرعت بدون مرز)

توجه: تمامی بسته های اینترنت فاقد مالیات و ارزش افزوده می باشد.

 بسته های اینترنت با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل سوم، چهارم و نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند، مکالمه های صوتی و یا ویدیویی در بستر اینترنت انجام می دهند، از برنامه های صوتی و تصویری اینترنتی استفاده می کنند و یا تمایل به داشتن اینترنت با سرعت بالا را دارند می توانند از بسته­ های اینترنت استفاده کنند.  بسته ها تنوع بسیاری جهت پاسخگویی به مصارف مختلف دارند. جزئیات بسته ها در جدول ۱ ارائه شده است.

این بسته ها دارای رزرو خودکار می باشند به طوری که هر بسته رزرو خودش می باشد.

 استعلام بسته : 

مشترکین می توانند با شماره گیری #0*934* از مانده بسته فعلی خود یا وضعیت بسته رزرو خود آگاه شوند.

اتمام بسته

بسته ها در دو صورت به پایان می رسند:

پایان مدت اعتبار بسته

پایان حجم بسته

با پایان یافتن بسته یکی از حالت های زیر اتفاق خواهد افتاد:

1.تمدید خودکار زمانی:این قابلیت مربوط به کلیه بسته­ های ماهانه می باشدکه پس از گذشت مدت زمان بسته، به صورت خودکار تمدید می شوند.

2.تمدید خودکار حجمی:با اتمام حجم بسته ها ، این بسته ها به صورت خودکار تمدید حجمی خواهند شد.


جدول ۱- بسته های اینترنت (سرعت بدون مرز) 

مدت اعتبار

حجم بسته   (G)  

قیمت (تومان)

روش فعالسازی

یک ماه

1

9500

1#*1*1*1*2*934*

3

15000

2#*1*1*1*2*934*

5

20000

3#*1*1*1*2*934*