مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

شرکت تله کیش با درک مسئولیت‌های اجتماعی خود تلاش می‌کند تا به جامعه‌ای که در آن فعالیت داریم خدمت‌رسانی کرده و  همواره در جهت ساختن جامعه‌ای شادتر و محیطی بهتر برای زندگی، بوده است. در راستای تحقق اهداف راهبردی مسوولیت اجتماعی‌اش؛ و با توجه به فرآیندهای تصمیم‌گیری و ارزیابی موجود، فعالیت‌های مسوولیت اجتماعی‌اش را ذیل این محورهای هفت‌گانه‌ی تعریف کرده است:

1.خیریه: اقداماتی که با هدف کمک به نیازمندان و بیماران انجام می‌شوند.

2.رفتارهای حامیانه: حمایت (اعم از حمایت مالی، اطلاع‌رسانی، هدیه و ...) از فعالیت‌هایی که توسط سایر مجموعه‌ها (شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و ...) انجام می‌شوند.

3.محیط زیست: اقداماتی که با هدف حفظ محیط زیست و منابع طبیعی انجام می‌شوند.

4.مشتری‌مداری: اقداماتی که در راستای پاسخگویی به انتظارات مشتریان انجام می‌شوند.

5.سلامت و بهداشت: اقداماتی که با هدف گسترش سلامت و بهداشت انجام می‌شوند.

6.فرهنگ‌سازی: اقداماتی که با هدف ارتقای فرهنگ در زمینه‌های مختلف انجام می‌شوند.

7.آموزش: اقداماتی که با هدف ترویج و گسترش آموزش انجام می‌شوند.