طرح عاشقان کیش

طرح عاشقان کیش

این طرح از تاریخ 97/07/24 لغایت 15/08/97 اجرا گردید.

در این طرح کلیه افرادی که دارای کارت عاشقان کیش  و فاقد سیم کارت تله کیش می باشند با مراجعه به اداره مشتریان شرکت تله کیش سیم کارت رایگان هدیه گرفته اند. سیم کارت مربوطه دارای یک گیگا بایت اینترنت یکماهه رایگان بوده است. همچنین این مشترکین می توانند از 50 درصد تخفیف درون گروهی برخوردار شوند.