کارت اینترنت

کارت اینترنت

کارت های اینترنت مشابه بسته های اینترنت با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند یاتمایل به داشتن مدت زمانی بیشتر جهت استفاده از کارت هارا دارندمی توانند از کارت­ های اینترنت استفاده کنند.جزئیات کارت هادر جدول زیرارائه شده است. 

کارت های مذکور دارای کد فعالسازی بوده که نحوه فعالسازی آن به صورت زیر است:

دکمه تماس # کد فعالسازی * 934*

نکات:

  • در صورت باز یا مخدوش بودن کد فعالسازی از دریافت آن خودداری نمایید.

  • جهت استعلام وضعیت بسته کد دستوری #0*934* را شماره گیری نمایید.

  • تا اطمینان از شارژ اینترنت ، کارت را نزد خود نگهدارید.


ردیف

حجم بسته (GB)

مدت بسته

قیمت(تومان)

1

1 GB

30روزه

9500

2

3 GB

30روزه

15000

3

5 GB

30روزه

20000

4

10 GB

30روزه

29000

5

5 GB

90روزه

25000

6

10 GB

90روزه

35000

7

15 GB

90روزه

45000

8

20 GB

180روزه

59000

9

50 GB

180روزه

139000