فعالسازی اینترنت

فعالسازی اینترنت

شما مي توانيد سرويس اينترنت را با ارتباط با يکي از درگاه­هاي زير فعال نماييد.

1.ارسال دستور#1*1*2*934*   و خرید یکی از بسته های اینترنت شرکت تله کیش

2.مراجعه به واحد امور مشتریان شرکت تله کیش

همچنین می توانید با مراجعه به منوی محصولات و خدمات ، قسمت اینترنت ،تنظیمات اینترنت گوشی خود را انجام دهید.