تماس با ما

تماس با ما


آدرس: جزیره کیش - بلوار سنایی - ساختمان توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (تله کیش)

تلفن: 44424144-076

فکس: 44424169-076

کدپستی:  73808-79417

پست الکترونیکی: info@telekish.ir