تعویض سیم کارت

تعویض سیم کارت

مشترکین تلفن همراه در صورت معیوب شدن سیم کارت و عدم امکان استفاده از آن و مشاهده پیغامInsert Simcard یا Card rejected، می توانند با مراجعه به واحد امور مشتریان شرکت تله کیش تقاضای تعویض سیم کارت نموده و سیم کارت جدید دریافت نمایند.

شرایط دریافت خدمت و مدارک مورد نیاز:

- حضور مالک تلفن همراه یا وکیل قانونی او

- تکمیل و امضای فرم در خواست

- ارائه اصل و تصویر کارت ملی

- ارائه اصل وکالتنامه و تصویر آن در صورت مراجعه وکیل قانونی

ارائه اصل قبض پرداختی دوره آخر

یادآوری :

۲.در صورتی که مشترک شماره  (PIN (Personal Identity Numberخود را اشتباه وارد نماید، پس از ۳ بار تکرار، سیم کارت قفل شده و برای فعالسازی مجدد نیاز به وارد نمودن کد ۸ رقمی(PUK(  PersonalUnblockingKey می باشد. در صورتی که کد3 مرتبه به اشتباه وارد شود سیم کارت سوخته و غیر قابل استفاده خواهد شد.

۳.کدPUK، درج شده روی بدنه سیم کارت کد محرمانه سیم کارت بوده و قابل تغییر نمی باشد، در صورت مفقود شدن فقط به مالک تلفن همراه قابل ارائه است .

نحوه دریافت سیم کارت نسل چهارم (USIM) :

برای دریافت سیم کارت های نسل ۴ (یوسیم) می توانید به واحد مشتریان شرکت تله کیش مراجعه فرمائید.